Verlies…. en dan verder…


daar moet je een weg in zien te vinden.
Want je met wel verder…
Maar daarin kunnen we elkaar soms wl steunen!
De Stichting 'Verliezen Verwerken' Flevoland wil zorgen dat er plekken zijn waar
mensen in een veilige omgeving hun verdriet- en rouwgevoelens kunnen delen met
elkaar, om zo samen verder te komen.
Wij zijn geen professionals, maar vrijwilligers die dit werk doen uit persoonlijke betrokkenheid.
Een luisterend oor bieden, een veilige plek en een goede sfeer.

Daarom organiseren wij in verschillende plaatsen in onze provincie Flevoland
lotgenotenavonden/middagen, gericht op verschillende soorten van verlies.

U kunt ze vinden door n van de volgende linken aan te klikken:

Verdriet om wie er niet meer is

Gescheiden..... en hoe is het nu met jou?

Jong alleen door de dood van je partner


je kunt niet voorkomen

dat de vogels van verdriet

over je hoofd vliegen

maar wl dat

ze zich in je haar nestelen!

chinees spreekwoord
ontmoetingsdag 29 november j.l.


Afgelopen zaterdag hebben we een mooie dag gehad

met Henriette Doosje.

Zij sprak over 'Rouw, een land waar je de weg niet kent...'

Met ongeveer 50 deelnemers en medewerkers hebben

we geboeid naar haar geluisterd,

ons herkend in haar verhaal en daarna een geanimeerd

gesprek met haar gevoerd en vragen gesteld vanuit onze eigenervaringen.

's Middags is er enthousiast meegedaan aan de diverse workshops.

Binnenkort kunt u een uitvoerig verslag van de dag

vinden onder de link 'verslagen'.